Empowerment PLUS traject: sterk in ervaringswerk

'Empowerment PLUS traject: sterk in ervaringswerk'

Voor ervaringsdeskundigen in de verslavingszorg

Kennisnetwerk 'Het Zwarte Gat' is voort-gekomen uit de gezamenlijke weekenden van de cliëntenraden in de verslavingszorg.
'Het Zwarte Gat' zet zich in om ervarings-kennis van (ex)cliënten in de verslavings-zorg te bundelen en te verspreiden. Om dit doel te bereiken ontwikkelt 'Het Zwarte Gat' in samenwerking met Odyssee  een cursusaanbod. De Empowerment Plus training is hiervan het eerste concrete resultaat.Ervaringsdeskundige (ex)cliënten in de verslavingszorg kunnen verschillende trajecten doorlopen om hun kennis te verbreden en hun mogelijkheden te onderzoeken richting actieve (maatschap-pelijke) participatie en/of werk. Het Zwarte Gat wil dit gaan uitvoeren in herstel-georiënteerde voorzieningen, hiervoor zijn in de toekomst veel mensen nodig.Binnen de VZ-instellingen wordt gewerkt aan behandeling en herstel, maar daarna (= weer terug thuis) willen mensen een zinvolle betekenis gaan geven aan hun leven en in de maatschappij een plaats verwerven. Dit is vaak heel ingewikkeld en lastig, mensen twijfelen over hun eigen kwaliteiten en weten de weg richting instanties niet te vinden.

Empowerment PLUS traject

Veel cliënten hebben een bezinningsfase nodig, een noodzakelijke tussenstap, om te onderzoeken, te voelen en te ervaren: waar ligt mijn kracht, wat zijn mijn dromen, wat doe ik graag met hart en ziel, wat zijn mijn kwaliteiten en competenties en welke stappen ga ik ondernemen.

Voor wie

Empowerment PLUS is bedoeld voor (ex)cliënten/ vrijwilligers in de verslavingszorg die maatschap-pelijk weer actief willen worden, maar nog een steuntje nodig hebben om duidelijke keuzes te maken. De uitvoering ligt in de handen van een trainer van Odyssee, samen met verschillende ervaringsdeskundigen.

Enkele uitspraken van deelnemers, die aan de eerste Empowerment PLUS traject deelnamen:

"Ik voel me veel krachtiger, ik weet namelijk veel beter wat ik wil, ik ga ervoor. Nu zit ik in de cliëntenraad, waar ik veel leer, maar ik wil meer. Behalve meepraten wil ik ook gaan meedoen!"
"Voor de stage-opdracht heb ik mijn Dog Sense project uitgewerkt tot een concreet plan. Heb vorige week de stoute schoenen aangetrokken, ben naar de Raad van Bestuur gestapt. Ik ben apentrots, want ik kreeg meteen een go!"
"Ik loop stage in een ACT-team, ik leer er veel, mijn ervaringsdeskundigheid wordt erg gewaardeerd, er is mij aangeboden te solliciteren, het ACT-team te gaan vertsterken, ik voel me zeer vereerd."
"Dit traject heeft me gestimuleerd om stappen te nemen,iets te gaan doen met mijn ervaringsdeskundigheid, ik ben een stageplek gaan zoeken, tot mijn verbazing werden dit verzoek serieus genomen, morgen heb ik een tweede gesprek."

Duur

Het traject bestaat uit 2 blokken van 5 dagdelen. Tijdens het traject zoek je een stageplek om voor jezelf een brug te bouwen naar een door jou uitgekozen vervolg.

 

De thema's/onderwerpen

Blok 1: Versterk jezelf

 • Van je eigen ervaring naar ervarings-deskundigheid.
 • Waar ligt je kracht (je power), je eigen kunnen.
 • Wat zijn je kwaliteiten, talenten en vaardigheden.
 • Waar haal je inspiraties uit en wat wil je verder ontwikkelen.

Blok 2: Een nieuwe start, sterk in ervaringswerk

 • Wat zijn je dromen, wat past echt bij jou en is jouw focus?
 • Wat zijn je capaciteiten en competenties: werken aan je ervaringscurriculum (EVC).
 • Assertief communiceren, ook je houding en je gedrag.
 • De switch maken naar (betaald) werk, een ervaringsverhaal, wat zijn dan de mogelijkheden en wat heb je nodig.
 • Welke keuzes maak je en wat is haalbaar voor jou (SMART).

Resultaten

 • Je bent je bewust van datgene wat jij jezelf en anderen te bieden hebt.
 • Je kent de betekenis van en kunt onderscheid maken tussen de begrippen 'eigen ervaring - ervaringskennis - ervaringsdeskundig-heid'.
 • Je weet wat jouw talenten en kwaliteiten zijn en waar je die kunt inzetten.
 • Je hebt geloof in eigen kunnen en durft daardoor uitdagingen aan te gaan, die op hun beurt weer nieuw zelfvertrouwen opleveren.
 • Je weet jouw energie gericht te gebruiken.
 • Je kent de waarde van je ervaringen en capaciteiten, je kunt deze gericht inzetten en vastleggen in een ervaringscurriculum.
 • Je hebt een aanzet tot een portfolio gemaakt en kunt deze zelfstandig verder uitwerken.
 • Je hebt stage gelopen en maakt keuzes (SMART) voor je persoonlijke vervolgtraject.

Werkwijze

 • Je werkt individueel en gezamenlijk aan opdrachten en activiteiten.
 • Al je opdrachten en materiaal verwerk je en verzamel je in een 'portfolio'-map.

Data

Introductiemiddag

Vr. 04 juni 2010 bij GGZ Nederland te Amersfoort

Blok 1: 'Versterk jezelf'

Wo. 23 - do. 24 juni 2010

Blok 2: 'Een nieuwe start, sterk in ervaringswerk'

Wo. 01 - do. 02 september 2010

Kosten

De eigen bijdrage van de deelnemer van dit hele traject bedraagt ¤ 400,- ( inclusief trainerskosten, accommodatiekosten en de overnachtingen in een conferentieoord).
Het Empowerment PLUS traject wordt u aangeboden door 'Het Zwarte Gat', uitgevoerd door Odyssee en is tot stand gekomen door subsidie van het ministerie van VWS.

Informatie en inschrijven

U kunt zich inschrijven via onze website:
www.odyssee-groep.nl

Neem voor meer informatie contact op met Odyssee Maatschappelijke Ontwikkeling
t
043  352 57 90
e
mo@odyssee-groep.nl

Odyssee

Odyssee is een landelijke organisatie voor training, opleiding, coaching en advies. Onze dienstverlening is gericht op ontwikkeling, verandering en verbetering van het functioneren van mensen en organisaties. Odyssee is ISO-9001 gecertificeerd, lid van de Vetron en erkend door Cedeo en GBIO.

www.odyssee-groep.nl

Stichting het Zwarte Gat

Voor meer informatie verwijzen we naar:
www.hetzwartegat.info , je kunt ook mailen met Jos Oude Bos, mail: j.oudebos@vnn.nl

Inschrijfformulier najaar_2010.doc