GGZ Nederland:

Wij staan allang naast elkaar en willen dezelfde kant op. Waar het volgens mij nu om gaat is om een gezamenlijke agenda te maken met concrete onderwerpen om aan te pakken.

Ik noem als voorbeeld de samenwerking met externe partijen, zoals het UWV en woningcorporaties. Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat hier nog een strijd te winnen is. De samenwerking met dit soort instanties laat nog te wensen over. Verbetering van het imago van ggz en verslavingszorg is hier het sleutelwoord.

Ik denk dat het goed zou zijn wanneer Het Zwarte Gat en de verslavingszorg hierin gezamenlijk zouden optrekken. Uw initiatief om op 15 – 17 mei aanstaande in Maastricht een manifestatie te organiseren waarop cliëntenraden en directies/raden van bestuur van verslavingszorginstellingen verbindende afspraken maken over een aantal thema’s sluit hier naadloos op aan. Ik wens u hierbij veel succes.

LOC:

Wij staan allang naast elkaar en willen dezelfde kant op. Waar het volgens mij nu om gaat is om een gezamenlijke agenda te maken met concrete onderwerpen om aan te pakken.                                                       

Ik noem als voorbeeld de samenwerking met externe partijen, zoals het UWV en woningcorporaties. Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat hier nog een strijd te winnen is. De samenwerking met dit soort instanties laat nog te wensen over. Verbetering van het imago van ggz en verslavingszorg is hier het sleutelwoord.

Ik denk dat het goed zou zijn wanneer Het Zwarte Gat en de verslavingszorg hierin gezamenlijk zouden optrekken. Uw initiatief om op 15 – 17 mei aanstaande in Maastricht een manifestatie te organiseren waarop cliëntenraden en directies/raden van bestuur van verslavingszorginstellingen verbindende afspraken maken over een aantal thema’s sluit hier naadloos op aan. Ik wens u hierbij veel succes…


Advies vd Donk:

….Naar wat wij structureel uit onze achterban vernemen, gaat het verslaafden bij het aanpakken van hun verslaving, vooral om herstel van de kwaliteit van leven: wonen, werken, welzijn en zingevingvraagstukken. Juist deze spelen een prominente en vaak doorslaggevende rol in het herstelproces van verslaafden. Op dit vlak bestaan in de huidige verslavingszorg echter nog grote systemische lacunes, en is naar ons inzicht de belangrijkste oorzaak van het hoge percentage recidive. Volgens het Zwarte Gat zou ‘maatschappelijk herstel’ het leidende principe in de zorg voor verslaafden moeten zijn. Het behandelplan zou veel meer het karakter moeten krijgen van een herstelplan. Verslaafden zouden tijdens hun behandeling een begin moet maken met het vormgeven van hun herstelpad, anders wacht hen na behandeling een groot zwart gat.

 

download LOC ZwarteGat 0400409.pdf
download Advies drugsnota Commissie Van der Donk (def).doc
download De AWBZ en haar modernisering.doc
download Marleen Barth GGZ Nederland.doc