De koppeling tussen weten en natuurlijke zorgsystemen vormt de basis voor wederzijdse adaptatie. Uiteindelijk zal deze koppeling het pad banen voor het begrip dat kennissystemen, als voorwaarde voor cognitieverwerving, functioneren als zingevingsystemen.

Ze geven letterlijk betekenis aan het denken , handelen en beslissen van mensen. In tegenstelling tot op - meten is weten-  gericht systemen.   Deze zingevende systemen stellen actoren in staat om niet alleen kennis te delen, te creeren en te verspreiden maar ook een fundamentele rol te spelen, positief en negatief- in het bepalen van de veranderrichting van zulke systemen..

In dergelijk systemen vind je een merkwaardige mix van behoud en (zelf)vernieuwing van cel to systeemniveau.. structurele koppeling , op alle niveaus  tussen actor en zijn omgeving vormt de rationaliteit. Het effect hiervan is een voortdurend zoek ebnaar verbinding.