Symposium herstel en verslaving ; lectoraat GGZ , Bouman en Brijder 9  november 2012

  1. Keynote lezing  Jos Oude Bos ; Herstel inde verslavingszorg, op naar het herstelklimaat
  2. workshop : zorginkoopcriteria vanuit cliëntenperspectief powerpoint  .
  3. workshop 9 november 2012 ,

Conceptcriteria voor het inkopen van verslavingszorg vanuit clientenperspectief

 

 ter gelegenheid van het  Resultaten Scoren  congres 4 oktober: Reslutaten Boken. Meer dan intererventies

 

Jos oude Bos en Reinier Schippers Resultaten Boeken? Verbeter het herstelklimaat!.

-          Dr Jaap van der Stel. Rapport resultaten boeken , meer dan interventies  én

-          Powerpoint : resultaten boeken meer dan interventies. Jaap van der Stel  Pdf

https://www.youtube.com/watch?v=0sa7Z-j4esM

 Zorginkoopcriteria_vanuit_cliëntenperspectief workshop_9_november_2012
 def_concept_inkoopcriteria_menzis

 Rapport Resultaten boeken, meer dan interventies
 resulaten-boeken-meer-dan-interventies-jvds-pptx

 van helleveeg naar herstel

 resultaten_boeken_verbeter_het_herstelklimaat

 

 zwartegat_en_presentatie_Jos_30_okt_2012_deel_1

 

 

Eind oktober is er het 25r ! weekend clientenraden in de verslavingszorg. het feestelijk karakter wordt extra luister bij gezet door het thema - herstel en herstelondersteunende zorg. Hét item van het Handvest. de lectoraten : Saxion Deventer, Inke Schaap en Jaap van der Stel samen met Corine Balder van Hogeschool Leiden zullen tijdens het weekend ingaan op hun aanpak en samenwerkingsopties naar herstelondersteunende zorg. Het Kennisnetwerk is namelijk een samenwerking aangegaan om - herstel en herstelondersteunde zorg i het HBO op de kaart te zetten bij opleidingen SPH, MWD en HBO-V en op termijn bij opleidingen in de arbeidsmarktsfeer, informatica etc.

In - Van helleveeg tot herstel- vind je een korte samenvatting van aanleiding en manier van aanpak voor het herstelondersteunende onderwijs in de rubriek is ons werkprogramma zomer 2011 -winter 2012 geplaatst het werkprogramma, zomer 2011 tot en met winter 2012 , van kennisnetwerk Het Zwarte Gat. Het product van onze beleidsdagen en enige huisvlijt en voortvarende stappen in juni- augustus we creeren duidelijkheid in de het voorwoord over de scheiding , maar ook over de binding , tussen de Stichting Het Zwarte Gat en het Kennisnetwerk.

Info over welke activiteiten we in diverse verbanden gaan ontplooien met derden . het werkprogramma fungeert is voor het Netwerk als een soort kaderbrief , vanuit de kaders verwachten we dat op diverse plaatsen en in wisselende partners en samenstellingen onze plannen in daden worden omgezet. Ook kunt u lezen dat we het komende jaar ons willen ontwikkelen naar ondernemerschap vanuit clientenperspectief. De eerste schreden op het pad naar een businesscase en bijbehorend verdienmodel zijn al gezet.

Mocht u naar aanleiding van de dit werkplan vragen hebben, zich geënthousiasmeerd voelen, of anderszins zich willen uiten, schroom niet en neem contact met ons op.

van_helleveeg_naar_herstel.pdf
werkplan_KZG_2012.pdf

 

Duurzaam of korte klap in de verslavingszorg? Verklaring van Het Kennisnetwerk bij de bezuinigingsplannen van Minister Schippers.

Duurzaam_of_korte_klap.pdf

 


 

Het Zwarte Gat is een cliëntgestuurd kennisnetwerk dat verrezen is uit het moedernetwerk van de  gezamenlijke cliëntenraden uit de verslavingszorg. Het Zwarte Gat neemt het initiatief om het perspectief op maatschappelijk herstel voor cliënten in de verslavingszorg te vergroten. Het netwerk bestaat uit ervaringsdeskundigen die allemaal een achtergrond in cliëntenraden hebben.

Het clientgestuurde kennisnetwerk – Het Zwarte Gat - wil;

  • volledige erkenning en waardering van ervaringsdeskundigheids, als derde kennisbron, in de verslavingszorg. Naast professionele kennis en evidence based medicine als eerste en tweede kennisbron.

  • het opzetten en implementeren van op herstel gerichte systemen, om de body of knowledge hierover te vergroten en te verdiepen. Maar deze body of knowledge is vooral bedoeld om  in te zetten ter verbetering van de positie van clienten in de verslavingszorg en in andere bij herstel betrokken maatschappelijke sectoren.

We nodigen met onze inzet iedereen uit die zich aangesproken voelt, om samen  vorm te geven aan ruimte waar we in een dialoog, met wederzijds respect,  kunnen zorgen voor de broodnodige beweging. Een open podium waarbij ervaringsdeskundigheid een evenwaardige rol speelt naast de expertise van professionals en de kennis die voortkomt uit de onvermijdelijke evidence based benadering.

 

Veerkrachtig, weerbaar en zelfsturend; op weg naar herstelondersteunende verslavingszorg.

Mei 2011 -

‘Er is  behoefte  het herstelconcept voor de verslavingszorgwereld  nader uit te werken. Dat bleek ons na een poos werken onder de vlag van ons convenant met de sector verslavingszorg, het Handvest.
Meer duidelijkheid te verschaffen in het eigen karakter van herstelondersteunende zorg, dat zoals  afgesproken in het  Handvest van Maastricht het leidend principe zal worden in de verslavingszorg. met een tekst die en verhelderend effect kan uitoefenen op het inrichten van proeftuinen, en op langzamerhand vorm krijgende  herstelconcept dat iedere instelling creëert.

Ons verhaal ‘veerkrachtig, weerbaar en zelfsturend ‘dient als  een tom-tom voor de af te leggen  route  die iedere instelling wil gaan. Een reis waarin  ieder zijn eigen dilemma’s en hindernissen zal meemaken en voor  beslissingen komen te staan die voor zorgaanbieders en zorgvragers nieuw zijn . Keuzes moeten maken, kleien of grote .

We moeten dan zelf bepalen wat goed is, minder goed of helemaal niet goed, slecht dus.  Voor het nieuwe  samenspel tussen  zorgvragers en professionals  en andere betrokkenen. voor het realiseren van  daadwerkelijke ondersteuning aan  het herstelproces van cliënten met een verslavingsprobleem.

 

bijgaand een pdf en powerpoint van onze ‘zelfsturende’ reis naar herstelondersteunende verslavingszorg

 

veerkrachtig, weerbaar en zelfsturend.pdf

 

veerkrachtig, weerbaar en zelfsturend powerpoint.pdf