If Disney Ran Your Hospital

OF ALS DISNEY HET VOOR HET ZEGGEN HAD IN DE VERSLAVINGSZORG

 

WILLEN JULLIE BEIDE BIJGAANDE DIASERIES EENS OP HUN MERITES BEKIJKEN. EN BEOORDELEN OP TOEPASBAARHEID IN DE VERSLAVINGSZORG. PERSOONLIJK DENK IK  DAT HET EEN MANIER ZIOU KUNNEN ZIJN OM AAN TEGEVEN WELKE KANTHET OP ZOU KUINNEN /MOETEN GAAN IN DESECTOR. ODERDELEN VAN ZIJN BETOOG ZIJN ÉÉN OP ÉÉN DIRCET BRUIKBAAR LIJKT ME.
BEN BENIEUWD NAAR JULLIE MENING.

Ook al komt het uit de ziekenhuiswereld , er zijn genoeg parallellen te trekken met de (chronisce) AWBZ geleide zorg.

UIT HET BERICHT VAN HET cbo;

….Ruim 2500 medewerkers uit 57 ziekenhuizen woonden de inspirerende presentaties van Fred Lee bij!
Wij bieden u nu de mogelijkheid het gedachtegoed van Fred Lee ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. In de cursus 'Van inspiratie naar doen' krijgt u daar concrete handvatten voor.


…..Op onze uitnodiging heeft Fred Lee, voormalig senior vicepresident van het Florida Hospital en manager bij Disney University, in maart verschillende Nederlandse ziekenhuizen bezocht om daar een presentatie te houden. Deze presentaties gingen over zijn gedachtegoed dat hij beschrijft in zijn boek 'Als Disney de baas was in uw ziekenhuis'.Hij werd uitgenodigd in het kader van de succesvolle CBO-lezingencyclus ‘De patiënt centraal!!…en nu écht’. In het kader van deze cyclus demonstreren inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland hoe zij bij de inrichting van de (zorg)processen de patiënt als uitgangspunt hebben genomen…..

 

NIEUW PARADIGMA VOLGENS frde Lee

Memorable Experience
Starts anywhere
Citizenship
Ownership
Responsibility
Commitment
Learn by doing

 

There is nothing like excellence to improve morale.
Anything done poorly is hard work and a real drag. Persistent mediocrity is discouraging, depressing and saps all our energy.
Anything done at the level of excellence or in the pursuit of excellence with a great coach is FUN and energizing.

1.    Safety/Quality
                        Evidence based medicine.
                        Zero defects / Reducing variation (Deming)

2. Compassion
            Emotional support as best clinical practice, affecting stress, anxiety, pain, and the immune system.

3. Courtesy
            Constantly seeking out guest contact. (Disney).


4. Presentation
            We are always on stage.
            What will the audience see, hear, and feel?

5. Efficiency
            Unit efficiency vs. courtesy and  overall efficiency.
            Reducing the cost of poor quality (Deming)

 

download Presentatie Fred Lee part 1 maart 2009.ppt
download Presentatie Fred Lee part 2 maart 2009.ppt