180’ Andersom, Herstel in plaats van behandelingsgerichtheid

Deze stellingname houdt in dat de eigen kracht van de verslaafde de basis van zijn/haar herstel vormt. Herstel is daarmee een persoonlijk proces, dat mensen met verslavingsproblemen kunnen aangaan, om weer meer controle over het bereiken van concrete doelen en zingeving in hun eigen leven te verwerven. Herstel is een individuele zakker bestaan verschillende opvattingen over het herstellen van een verslaving. Sommigen beschouwen het als de volledige afwezigheid van verslavingssymptomen. Anderen zien het breder: als de herwinning van autonomie en het vermogen tot zelfbepaling. Voor weer anderen betekent herstel volledige deelname aan het maatschappelijke leven als burger, ongeacht de beperkingen die verslavingssymptomen meebrengen.

Herstel blijft een gecompliceerd, vaak langdurig, uniek individueel proces.

CLIENTGESTUURDE HERSTELBEWEGING.doc

 

herstellaboratorium