De kouwe kikker

Proeftuin:
In de proeftuin worden praktijken ontwikkeld waarin activiteiten en projecten ten dienste van herstel worden beproefd.

Dat gebeurt met ervaringskennis:
Ervaringskennis is de erkende, derde kennisbron, naast de wetenschappelijke en professionele kennis, en deze is voorwaarde voor de inrichting en uitvoering van herstel.

En streven naar  herstel* :
Dat wil zeggen dat we van begin tot eind de herstelaanpak als uitgangspunt hanteren; die is gericht op:
            - Maatschappelijk herstel.
            - Kwaliteit van leven.


·  Voor het concept herstel, verwijzen wij naar de desbetreffende documenten van GGZ Nederland en Kennisnetwerk het Zwarte Gat.