Drie kennisbronnen

a) Evidence, onderzoeksresultaten over de werkzaamheid van interventies;meestal monodisciplinair samengesteld

b) Expertise van professionals,
 klinische inzichten die uitgekristalliseerd zijn bij zorgprofessionals na jarenlange behandelcontacten met cliënten;

c) Ervaringskennis/Expertise van patïenten/consumenten over:

1e De aandoening.
2e Het systeem waarin deze aandoening behandeld , c.q. tot een dragelijke vorm van chronische ziekte wordt gereduceerd, waarin de kwaliteit van leven vooropstaat.
3e de ideeen,projecten en werkwijzen waarin de gevolgen van de aandoening tot een acceptabele  kwaliteit van leven leidt  :

Kortom, de cognitie* waarin de wensen, voorkeuren, ervaringen en betekenisgeving van cliënten de hoofdrol spelen

*Cognitie is het  proces waarmee kennis wordt verkregen over waarnemingen en ideeën.
Het is de manier waarop mensen informatie opnemen, zich bepaalde zaken herinneren, problemen oplossen, leren en beslissen.
Bij het begin van deze eeuw is in het denken over cognitie, dus  ook over kennis en leren aan sterke verandering onderhevig.