Vraagstukken/Waar lopen we tegen aan?

-          Zelfsturing, verantwoordelijkheid en autonomie van de cliënten.
-          Onverzekerde mensen in de nieuwe ziektekostenwet.
-          Daadwerkelijke cliëntparticipatie in de Wmo t.a.v. Verslavingszorg en maatschappelijke opvang door kwetsbare groepen.
-          Thema’s: jeugd en verslaving en ouderen en verslaving.
-          Ervaringsdeskundigheid in de sector.
-          Koppeling/fusies van psychiatrie en verslavingszorg e.a.
-          Vraaggerichte, doeltreffende en cliëntgestuurde Verslavingszorg.
-          Maatschappelijke herstel trajecten/wonen werken dagbesteding.
-          Wetenschap en ervaringsdeskundigheid/onderzoeksparticipatie.
-          Medezeggenschap op niveau van de locaties.