Deskundigheidsbevordering in voorgaande jaren

That’s one small step for a man

One giant leap for mankind”

“Een kleine stap voor de sector

een grote sprong voor de cliëntenraden”


 

Vanaf 1998 zijn Cliëntenraden in de Verslavingszorg verenigd tijdens 2 weekenden per jaar in een weekendconferentie onder de naam “Leerwerkplaats voor leden van Cliëntenraden in de Verslavingszorg”. Vertegenwoordigers van 13 VZ instellingen ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en verdiepen zich in een actueel thema. Daarvoor worden afwisselend aanbieders, ervaringswerkers, verzekeraars, docenten van Hoge Scholen, onderzoekers, politici, managers en vertegenwoordigers uit de belangenbehartiging uitgenodigd.

Er wordt veel gediscussieerd, criteria en statements worden geformuleerd,  verklaringen naar de politiek gestuurd, gezamenlijke adviezen worden opgesteld, die naar alle RvB van de VZ instellingen worden gestuurd en veel bewustzijn en ervaringskennis komt samen.

Kortom: de weekenden zijn een leerwerkplaats, van waaruit verschillende initiatieven ontstaan, die leiden tot activiteiten en projecten. Dit gebeurt al 10 jaar onder de bezielende leiding van 3 trainers van Odyssee.

Enkele resultaten die tot op heden bereikt zijn:

-          Instelling van de ‘Kikker’prijs. Een oorkonde voor de zich best ontwikkelende raad.
-          Kennis van de WMCZ, de Kwaliteitswet, de WGBO, de Ziektekostenwet, de AWBZ, de Wmo, en de toepassing  voor CRden in de VZ ect.ect.
-          Continuïteit en serieuze en professionele medezeggenschap op instellingsniveau.
-          Adviesgroep van CRden VZ voor de LPR.
-          Deelnemers aan gemeentelijke WmoAdviesRaden.
-          Oprichting ‘Stichting Het Zwarte Gat’ en de projectgroep cliëntgestuurde projecten.
-          Samenwerking Resultaten Scoren + Vertegenwoordiger in Raad van Bekwaamheid.
-          Minoren verslavingskunde op Hoge Scholen + bijdrage ervaringsdeskundigen.
-          Zelfstandige cliëntgestuurde projecten werkzaam in de VZ.
-          Grote opkomst tijdens de weekenden – de groei t.a.v. participatie in de VZ