Onze doelen

De deelnemers van Stichting het Zwarte Gat en hun samenwerkingspartners willen de komende vier jaar de volgende doelen realiseren:

  • afname recidive van cliënten in de Verslavingszorg met 50 %.
  • 20 % ervaringsdeskundigen werkzaam in Verslavingszorg.
  • 60 nieuwe cliëntgestuurde projecten in Verslavingszorg.
  • Stimuleren (wetenschappelijk) onderzoek naar ervaringskennis en publicatie standaardwerk over verslavingservaringsdeskundigheid.