Onze missie

De verslavingszorg zal haar koers verleggen naar een Zorg voor Verslaafden’.
Het netwerk Het Zwarte Gat zal kennisontwikkeling en kennisdeling met betrekking op de verslavingszorg stimuleren. Het doel is om op herstel georiënteerd systemen, waarin de cliënt centraal staat, te ontwikkelen.


Verslavingservaringskennis, de ‘stille’bron van kennis, moet worden ontwikkeld tot een volwaardige kennisbron.
Specifieke ervaringsdeskundigheid vanuit verslavingsperspectief zal op ons initiatief worden gebundeld en verspreid. Experimenten zullen worden opgezet, uitgetest en bij succes  elders worden geïmplementeerd. Onderzoek op initiatief van het netwerk zal zorgdragen voor ‘de zorg voor verslaafden’. Alle bij de Zorg voor Verslaafden betrokken partijen moeten intensiever gebruik kunnen maken van verslavingservaringskennis: de instelling voor Verslavingszorg, maar ook alle andere spelers in het maatschappelijke veld, die een rol kunnen betekenen bij het herstel van verslaafden. Cliënten in de Verslavingszorg moeten in de nabije toekomst hun eigen realistische doelen ten aanzien van hun maatschappelijk herstel kunnen bereiken. Cliënten worden  die hun verslaving aanpakken, zelf bepalen welke betekenis ze aan hun problemen geven, hoe ze met hun problemen omgaan, hoe ze hun leven weer willen opbouwen en welke hulp ze daarbij nodig hebben. Hulpverleners, ervaringswerkers , andere stakeholders  en de cliënt zullen, op basis van evenwaardigheid, samenwerken om vorm te geven aan een individueel herstelplan. De zorg zal zijn focus verleggen van de beperking van de cliënt (verslaving), naar zijn individuele mogelijkheden als mens.

Het Zwarte Gat zal de komende jaren als een katalysator deze noodzakelijke cultuuromslag in de Verslavingszorg versnellen.